donderdag 23 juni 2022

Geboortegolf in Dierenrijk

In Dierenrijk heeft dit voorjaar een geboortegolf plaatsgevonden. In de dierentuin in Mierlo kwamen maar liefst veertien dieren ter wereld: één Humboldt pinguïn, één kameel, twee rendieren, twee zwijnsherten, twee alpensteenbokken en zes wolven.


“De grote aanwezigheid van ooievaars begin dit voorjaar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen", grapt hoofd dierverzorger Stephan Rijnen. "Alle dieren maken het gelukkig goed.”


De dieren kwamen ter wereld tussen maart en juni. Rijnen vertelt verder: “We zijn erg blij met alle geboortes en in het bijzonder met de jongen van de wolven, zwijnsherten en pinguïns. Met de geboortes van deze drie diersoorten leveren we namelijk een bijdrage aan het Europees managementprogramma.”
Bedreigingen
De zwijnsherten komen in het wild voor in Zuid- en Zuidoost-Azië. Ze leven graag in dichtbegroeide bossen, maar ze komen ook voor op open plekken. De grootste bedreiging wordt gevormd doordat er op deze dieren gejaagd wordt door de mens voor hun vlees.


De Humboldt pinguïn leeft in het wild aan de kust van Chili en Peru. De dieren worden in het wild met uitsterven bedreigd door roofdieren die zich graag tegoed doen aan hun eieren. Daarnaast vormt ook bij deze soort de mens een gevaar, onder andere door olievervuiling en overbevissing.


Bijzonder
De geboorte van de wolven in ons park is extra bijzonder volgens Rijnen: “De laatste keer dat er wolvenjongen werden geboren in ons park is zes jaar geleden. Eén van de pups van toen is nu zelf moeder geworden. Daarnaast kwamen er dit jaar weinig wolven ter wereld in Europese dierentuinen, maar vier andere parken hebben jongen gekregen. We zijn dan ook erg blij met de geboorte van deze dieren.”
Ooievaars
Rijnen vertelt enthousiast: “We hadden dit jaar maar liefst dertien nesten met broedende ooievaars. Per nest zijn één à twee eieren uitgebroed. We gaan er daarom vanuit dat er dit jaar dus ook nog eens ongeveer twintig jonge ooievaars in ons park zijn geboren. Het is fantastisch dat we op deze manier zowel een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van soorten van veraf als van dichtbij.”


© Foto's: Dierenrijk 

woensdag 22 juni 2022

Zeldzaam zebraveulen geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een Grévy zebraveulen geboren in DierenPark Amersfoort. “Het jong doet het goed. Wij zijn erg blij dat het veulen nu onderdeel is van onze kudde,” vertelt dierverzorger Lois van der Velde. Het is het tweede veulen voor moeder Geisa. “Na een dracht van ruim dertien maanden kunnen we eindelijk het jong zien ronddraven op de Savanne.” Zodra de verzorgers van dichtbij kunnen bekijken of het jong een merrie of een hengst is, zullen zij zich beraden over een passende naam voor de pasgeboren zebra.

Zebraveulens zetten vlak na de geboorte hun eerste stapjes. “Na ongeveer een uur zagen wij het jong al ronddraven en galopperen. Het heeft zelfs al de eerste stapjes in het water gezet”, vertelt dierverzorger Lois. Opvallend zijn de oren van het veulen, de grote oren zijn kenmerkend voor de Grévy zebra als soort. Daarnaast heeft het jong nog bruine strepen. Door de bruine kleur vallen de jongen in het wild minder op tussen het bruine gras. In de loop van het jaar zullen de strepen zwart worden. De zebra’s delen de Savanne in DierenPark Amersfoort met giraffen, impala’s en Beisa oryxen. “Sommige Savannedieren, de impala’s en de Beisa oryxen, hebben al voorzichtig kennisgemaakt met het jonge veulen. Nu dat goed is verlopen, zijn de giraffen aan de beurt om het jong te ontmoeten.”

Grévy zebra’s komen in het wild voor in Zuid-Ethiopië, Kenia en sommige delen in Somalië. In deze landen worden Grévy zebra’s bedreigd. Het aantal zebra’s dat in deze landen leeft, is afgelopen eeuw gehalveerd. Droogte en onvoldoende drinkplaatsen zijn een van de grootste oorzaken van deze afname. Ook wordt hun leefgebied kleiner en krijgen zij te maken met stroperij. Omdat het slecht gaat met het diersoort, staat de zebra op de ‘rode lijst’ met bedreigde diersoorten. Daarom maken de zebra’s onderdeel uit van het European Endangered Species Programme (EEP). Door middel van deze programma’s werken Europese dierentuinen samen om de Grévy zebra en andere bedreigde diersoorten in stand te houden. De bloedlijn van vader Florian komt nog niet voor binnen de zebrapopulatie. DierenPark Amersfoort is daarom extra blij met de geboorte van het veulen. “Het jong is meer dan welkom in onze kudde”, vertelt de dierverzorger. Het zebraveulen is samen met de rest van de kudde te zien op de Savanne in DierenPark Amersfoort.© Foto's: Dierenpark Amersfoort

woensdag 21 juni 2017

Voor het eerst kasuariskuiken uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

Na bijna twee maanden broeden is helmkasuaris Jos trotse vader geworden van een kuiken. “Het duurde een aantal dagen langer dan verwacht, maar toen verschenen opeens de eerste barsten in het knalgroene ei”, vertelt dierverzorger Dik Eenink. 


Het is de eerste keer dat de Amersfoortse dierentuin een kuiken bij de gevaarlijke loopvogels kan verwelkomen. De nieuwkomer loopt dapper met zijn vader mee en komt al af en toe buiten. “Het kuiken komt amper boven het gras uit en het opstapje weer terug naar binnen bleek ook een uitdaging ”, vertelt Dik. “Wij hebben maar even een tegel neergelegd, zodat de kleine zijn vader beter bij kan houden als de twee weer binnen willen kijken.”     

© Dierenpark Amersfoort
In april werden er door vrouwtje Sien vier eieren achtergelaten bij het mannetje. Via de webcam kan iedereen vanaf dat moment meekijken bij de helmkasuaris. “De - toen nog aanstaande - vader heeft zijn verzorgende rol erg serieus genomen en heeft zijn nest 55 dagen lang bijna niet verlaten”, vertelt de dierverzorger. “Waarom er maar één ei is uitgekomen, is niet duidelijk. Wij zijn uiteraard al erg blij met dit ene kuiken!” De jonge kasuaris is samen met zijn vader Jos te vinden in het DinoPark van DierenPark Amersfoort.   
 
© Dierenpark Amersfoort
 
Nick Mertens
21 juni 2017

dinsdag 13 juni 2017

Meer ruimte voor Aziatische olifanten in ARTIS

De drie Aziatische olifantenkoeien verkenden vanochtend het nieuwe buitenverblijf in ARTIS.  Na het openschuiven van de toegangspoort stapten ze hun nieuwe leefwereld binnen, terwijl ze klapperden met hun oren. Dit gedrag is een teken van positieve opwinding. Het olifantenkalf rende diverse keren terug naar het binnenverblijf, op de voet gevolgd door haar moeder en zus; olifanten hebben een sterke sociale band. Pas na enige tijd kwamen de olifanten richting het water gelopen.
Vier jaar lang is er gewerkt aan het verblijf om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de olifanten, zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Bij een olifantenkudde is dat onder meer bewegen, zwemmen en eten. In het verblijf is een modderpoel, een schuurboom en Amsterdams grachtenwater om in te zwemmen. De langverwachte uitbreiding van het buitenverblijf is dankzij de steun van velen tot stand gekomen. ARTIS creëert meer ruimte voor dier en plant, voor educatie en erfgoed. Hiervoor is een stuk van het parkeerterrein aan de olifanten gegeven.


Matriarchaat
Olifanten leven in vrouwengroepen, een matriarchaat. Eén olifantenkoe, de matriarch, heeft daarbij de leiding.  Bullen, mannetjesolifanten, leven alleen of samen in kleine troepen en bemoeien zich slechts met de koeien als er seks in het spel is. Met het nieuwe buitenverblijf kan ARTIS in het kader van het Europese fokprogramma permanent een bul houden. Er wordt geschat dat er nog maar 45.000 wilde Aziatische olifanten (Elephas maximus) zijn, en daarnaast zo’n 18.000 getemde (werkolifanten, tempelolifanten, circusdieren). De Aziatische olifant leeft in Zuidoost-Azië, India, Sri Lanka, Nepal en Zuid-China. Dit leefgebied is in de afgelopen eeuw sterk versnipperd geraakt, doordat de mens het heeft ingepikt, onder meer voor landbouw.

 
© ARTIS
Rotslandschap en water
Opvallend in het buitenverblijf zijn de acht rotspartijen. De dieren kunnen zich daardoor aan elkaars zicht onttrekken, en kiezen voor verschillende plekken: in de wind en in de luwte, in de zon en in de schaduw, in de warmte of koelte. Aan de rotsen zijn diverse verrijkingselementen toegevoegd, waar de dieren op onverwachte momenten voedsel kunnen ontdekken, of mineralen kunnen vinden. Olifanten spelen in de natuur veel met water en sproeien zich nat om zich te koelen. Het zijn van nature goede zwemmers. Vanaf de verdiepte brug kun je als bezoeker oog in oog komen te staan met zwemmende olifanten. Andere gedragsverrijkende elementen in het verblijf zijn een schuurboom en de modderpoel. Met modder beschermen ze hun huid tegen de zon en parasieten. En met de bovenkant van hun rug schuren ze tegen de boom. De beplanting aan de parkzijde van het verblijf is gebaseerd op natuurlijke omgeving van de olifant in Azië, en aan de zijde van het Entrepotdok staan bomen en planten uit moerasachtige milieus. De diversiteit van de beplanting weerspiegelt de diversiteit in de natuurlijke habitat van de Aziatische olifant.

© ARTIS
IJsvogel en vleermuizen
ARTIS trekt als groene oase in de stad Amsterdam veel inheemse diersoorten en houdt daar altijd rekening mee. In de rotsen van het olifantenverblijf zijn broedkasten voor mussen gemaakt en is een ijsvogelwand gecreëerd. De ijsvogel kan zich daar nestelen. Voor vleermuizen zijn vier vleermuiskasten gemaakt waar ze kunnen overwinteren en roesten; rusten in een grote groep.
 
Nick Mertens
13 juni 2017

Ringstaartmaki geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een ringstaartmaki geboren in DierenPark Amersfoort. “Het kleintje werd door de dierverzorgers ontdekt op het Apeneiland”, vertelt hoofdverzorger Willem Verdonck. “Ondanks dat de geboorte vrij laat was voor de tijd van het jaar, hadden wij wel het vermoeden dat er een jonge maki op komst was.” 


De maki klemt zich de eerste weken stevig aan moeder vast en de dierverzorgers verwachten dan ook dat het geslacht pas na deze periode duidelijk wordt. “Wanneer het kleintje wat vaker los van de moeder gaat spelen, kunnen wij beter zien of het een jongen of meisje is”, vertelt Willem. 

© Dierenpark Amersfoort
Ringstaartmaki’s staan vooral bekend om hun opvallende staart. “De maki’s hebben veertien zwarte ringen in hun lange staart”, zegt de hoofddierverzorger. “Ondanks dat het staartje van het jong nog maar heel kort is, zijn alle ringen al te zien.” Met de komst van het jong, wonen er nu zeventien ringstaartmaki’s in DierenPark Amersfoort.
 
© Dierenpark Amersfoort
 
Nick Mertens
13 juni 2017

Hoera! Voor het eerst is er een lynx geboren in Dierenrijk!

In Dierenrijk is er voor het eerst een lynx geboren! Het jong is al eventjes geleden geboren maar moeder Anne verstopte haar kleine de eerste dagen heel goed. Inmiddels laten Anne en de kleine lynx zich wat vaker zien. De verzorgers hebben ook al wat dichterbij kunnen komen en ontdekt dat het om een vrouwtje gaat. 

© Dierenrijk
Bij lynxen is het gebruikelijk dat de vrouwtjes voor het jong zorgen, vader Bob bemoeit zich dus niet veel met de opvoeding. De zoogtijd duurt ongeveer twee tot vijf maanden en in die tijd blijft het jong nog in moeders veilige nest. In totaal zorgt de moeder zo'n 12 maanden voor het jong voordat het helemaal op eigen benen kan staan.
   
Leefgebied
Lynxen leven en jagen in de natuur alleen. In hun leefgebied in Europa zijn lynxen samen met de wolf en bruine beer de grootste roofdieren. Ondanks dat ze zelf niet veel groter zijn dan een herdershond, jagen ze niet alleen op kleine prooidieren zoals hazen en vogels, maar ook op reeën en grotere hertensoorten. Wanneer ze zo'n grote prooi gevangen hebben kunnen ze soms wel 6 keer terugkomen naar de prooi om het hele dier op te kunnen eten. Maar het liefst maken ze het zichzelf gemakkelijk: vaak kiezen ze een prooi uit dat niet oplet of verzwakt is.

Nick Mertens
13 juni 2017

Monniksgieren ZOO Antwerpen adopteren succesvol Zuid-Frans kuikentje

Zuid-Franse zoo doet beroep op expertise ZOO Antwerpen

Monniksgieren Sir en Snowflake in ZOO Antwerpen hebben met groot succes een jong monniksgiertje van dierentuin Villars-les-Dombes in Zuid-Frankrijk geadopteerd. Het is een hartverwarmend verhaal. Het ei werd door de natuurlijke ouders verstoten na een verstoring van de nestplaats, maar werd succesvol uitgebroed in de broedmachine. Omdat kuikens leren van hun ouders, adviseerde Marleen Huyghe van ZOO Antwerpen en coördinator van het Europese kweekprogramma van de monniksgieren, om een adoptiepaar te zoeken. Uiteindelijk werd het kuikentje Sirius naar Antwerpen gehaald. Een opsteker voor deze zeer bedreigde diersoort.


“Ons koppel Sir en Snowflake is een succesvol kweekkoppel”, aldus Marleen Huyghe van ZOO Antwerpen. “Op de vraag van de Franse zoo of ik als coördinator van het kweekprogramma een mogelijk adoptiekoppel kende, dacht ik aan hen. Toevallig zaten zij net met een onbevrucht ei. We hebben het kuikentje dus verwisseld met het ei en het resultaat was verbluffend. De twee gieren zorgden vanaf het eerste moment voor het kuikentje. De adoptiemoeder Snowflake begon al na vijf minuten voedsel op te braken om Sirius te voeden. Er was meteen interactie. Echt hartverwarmend.”

© ZOO Antwerpen
Het kuikentje is op 23 mei geboren en op zondag 28 mei bij de surrogaatouders geplaatst. Het is van belang dat een kuiken van de sterk bedreigde monniksgieren niet met de hand wordt grootgebracht, maar bij monniksgieren opgroeit. Huyghe: “Deze dieren leren van hun ouders bepaalde gedragspatronen. Die patronen zijn van belang voor hun verder leven en bepalen hun kans om later zelf een gezin te stichten. Dit is voor het voortbestaan van deze soort natuurlijk heel belangrijk.”
 
© ZOO Antwerpen
Bedreigd
De monniksgier is een bedreigde diersoort. ZOO Antwerpen en Planckendael doen er alles aan om deze diersoort in stand te houden. In de datingvolière in Planckendael kunnen jonge monniksgieren zelf op zoek gaan naar hun ideale partner om vervolgens een gezin te stichten in andere Europese dierentuinen. Regelmatig worden er jonge monniksgieren uit andere dierentuinen en ook uit Planckendael in de natuur losgelaten, onder andere in Zuid-Frankrijk. Planckendael en ZOO Antwerpen, als coördinator van het Europese kweekprogramma en stamboekhouder, adviseert andere dierentuinen bij het kweken en het uitzetten van de monniksgier.

© ZOO Antwerpen

Nick Mertens
13 juni 2017