zaterdag 22 februari 2014

Persbericht van Pairi Daizi naar aanleiding van het transport van de panda's

Pairi Daiza is verbaast over de reactie over de reacties die in de pers verschenen over de "kost van de escorte" voor de reuzenpanda's. Tijdens de vergaderingen, die gedurende twee weken plaatsvonden met de crisis cel van de federale politie (die heel professioneel, reactief en neutraal was), was nooit blijk van enig bezwaar bij de politieleiding. In tegendeel zelfs. De escorte werd ons snel bevestigd en problemen, omtrent de kostprijs, werden nooit vernoemd. Enige vorm van bescherming lijkt ons dan ook gerechtvaardigd, wegens veiligheidsredenen. Het zal niemand ontgaan zijn dat talrijke mensen de aankomst van de panda's willen bijwonen. 12.000 personen wilden zich inschrijven om in Pairi Daiza aanwezig te zijn. Er was slechts plaats voor 2.000 abonnees waarvan we het emailadres hadden... diegenen die zich niet meer konden inschrijven wensten wel het "parcours" te kennen. Alles is dus mogelijk op het traject: mensen op de weg (wij hebben de media gevraagd info hierover te verspreiden). Voor ons vraagt zelfs het kleinste risico om maatregelen.

Wanneer we het globaler gaan bekijken, zien we dat verschillende andere landen die panda's mochten ontvangen, een politiebegeleiding voor het konvooi kregen, zonder dat dit enige problemen opleverde. De dag stond daarentegen in het teken van algemene vreugde en blijdschap. Het is jammer dat in België gevoelens van onvrede steeds de bovenhand hebben en dat positieve gebeurtenissen steeds tot een polemiek leiden (zeker wanneer er zelfs geen reactie gevraagd wordt aan de voornaamste belanghebbenden; wij).
Zoek het zwarte schaap...

In tussentijd, houden wij ons bezig met onze grote beesten: onze panda's. Indien 4 motards een overdreven kost zouden blijken voor de Staat, dan kan de rekening naar Pairi Daiza opgestuurd worden (die het volledige bedrag van de huisvesting van panda's, in België, op zich neemt).
Hopende hiermee de discussie te beëindigen. Wij wensen geen deel uit te maken van de groep van de eeuwige klagers en bekrompenheid.

NM
22 februari 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten