donderdag 23 juni 2022

Geboortegolf in Dierenrijk

In Dierenrijk heeft dit voorjaar een geboortegolf plaatsgevonden. In de dierentuin in Mierlo kwamen maar liefst veertien dieren ter wereld: één Humboldt pinguïn, één kameel, twee rendieren, twee zwijnsherten, twee alpensteenbokken en zes wolven.


“De grote aanwezigheid van ooievaars begin dit voorjaar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen", grapt hoofd dierverzorger Stephan Rijnen. "Alle dieren maken het gelukkig goed.”


De dieren kwamen ter wereld tussen maart en juni. Rijnen vertelt verder: “We zijn erg blij met alle geboortes en in het bijzonder met de jongen van de wolven, zwijnsherten en pinguïns. Met de geboortes van deze drie diersoorten leveren we namelijk een bijdrage aan het Europees managementprogramma.”
Bedreigingen
De zwijnsherten komen in het wild voor in Zuid- en Zuidoost-Azië. Ze leven graag in dichtbegroeide bossen, maar ze komen ook voor op open plekken. De grootste bedreiging wordt gevormd doordat er op deze dieren gejaagd wordt door de mens voor hun vlees.


De Humboldt pinguïn leeft in het wild aan de kust van Chili en Peru. De dieren worden in het wild met uitsterven bedreigd door roofdieren die zich graag tegoed doen aan hun eieren. Daarnaast vormt ook bij deze soort de mens een gevaar, onder andere door olievervuiling en overbevissing.


Bijzonder
De geboorte van de wolven in ons park is extra bijzonder volgens Rijnen: “De laatste keer dat er wolvenjongen werden geboren in ons park is zes jaar geleden. Eén van de pups van toen is nu zelf moeder geworden. Daarnaast kwamen er dit jaar weinig wolven ter wereld in Europese dierentuinen, maar vier andere parken hebben jongen gekregen. We zijn dan ook erg blij met de geboorte van deze dieren.”
Ooievaars
Rijnen vertelt enthousiast: “We hadden dit jaar maar liefst dertien nesten met broedende ooievaars. Per nest zijn één à twee eieren uitgebroed. We gaan er daarom vanuit dat er dit jaar dus ook nog eens ongeveer twintig jonge ooievaars in ons park zijn geboren. Het is fantastisch dat we op deze manier zowel een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van soorten van veraf als van dichtbij.”


© Foto's: Dierenrijk 

woensdag 22 juni 2022

Zeldzaam zebraveulen geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een Grévy zebraveulen geboren in DierenPark Amersfoort. “Het jong doet het goed. Wij zijn erg blij dat het veulen nu onderdeel is van onze kudde,” vertelt dierverzorger Lois van der Velde. Het is het tweede veulen voor moeder Geisa. “Na een dracht van ruim dertien maanden kunnen we eindelijk het jong zien ronddraven op de Savanne.” Zodra de verzorgers van dichtbij kunnen bekijken of het jong een merrie of een hengst is, zullen zij zich beraden over een passende naam voor de pasgeboren zebra.

Zebraveulens zetten vlak na de geboorte hun eerste stapjes. “Na ongeveer een uur zagen wij het jong al ronddraven en galopperen. Het heeft zelfs al de eerste stapjes in het water gezet”, vertelt dierverzorger Lois. Opvallend zijn de oren van het veulen, de grote oren zijn kenmerkend voor de Grévy zebra als soort. Daarnaast heeft het jong nog bruine strepen. Door de bruine kleur vallen de jongen in het wild minder op tussen het bruine gras. In de loop van het jaar zullen de strepen zwart worden. De zebra’s delen de Savanne in DierenPark Amersfoort met giraffen, impala’s en Beisa oryxen. “Sommige Savannedieren, de impala’s en de Beisa oryxen, hebben al voorzichtig kennisgemaakt met het jonge veulen. Nu dat goed is verlopen, zijn de giraffen aan de beurt om het jong te ontmoeten.”

Grévy zebra’s komen in het wild voor in Zuid-Ethiopië, Kenia en sommige delen in Somalië. In deze landen worden Grévy zebra’s bedreigd. Het aantal zebra’s dat in deze landen leeft, is afgelopen eeuw gehalveerd. Droogte en onvoldoende drinkplaatsen zijn een van de grootste oorzaken van deze afname. Ook wordt hun leefgebied kleiner en krijgen zij te maken met stroperij. Omdat het slecht gaat met het diersoort, staat de zebra op de ‘rode lijst’ met bedreigde diersoorten. Daarom maken de zebra’s onderdeel uit van het European Endangered Species Programme (EEP). Door middel van deze programma’s werken Europese dierentuinen samen om de Grévy zebra en andere bedreigde diersoorten in stand te houden. De bloedlijn van vader Florian komt nog niet voor binnen de zebrapopulatie. DierenPark Amersfoort is daarom extra blij met de geboorte van het veulen. “Het jong is meer dan welkom in onze kudde”, vertelt de dierverzorger. Het zebraveulen is samen met de rest van de kudde te zien op de Savanne in DierenPark Amersfoort.© Foto's: Dierenpark Amersfoort