dinsdag 8 april 2014

Ooievaarskoppel strijkt neer in GaiaZOO

Om de wilde ooievaar in Limburg een plek te bieden om te broeden plaatste GaiaZOO drie ooievaarsnesten in en rondom de dierentuin. Het plaatsen van deze nestpalen blijkt succesvol; de afgelopen weken streek er namelijk regelmatig een eenzame wilde ooievaar neer in de Zuid-Limburgse ZOO. Lang vrijgezel bleef hij echter niet, het mannetje heeft onlangs een partner meegebracht. De eerste paringen tussen het koppel zijn al waargenomen. 

Foto: GaiaZOO - Hans Janssen
In opmars
De ooievaar was in de jaren 70 zo goed als verdwenen uit het Nederlandse landschap. Dankzij een reddingsprogramma van Vogelbescherming Nederland broeden er de afgelopen jaren steeds meer paren in Nederland en is de populatie voorlopig veilig gesteld.

Rol van de ZOO
GaiaZOO hecht veel waarde aan educatie. Een van de hoofddoelstellingen van de dierentuin is ‘bezoekers informeren over natuur- en soortenbehoud'. Sinds vorig jaar legt GaiaZOO extra nadruk op het belang van gezonde populaties van inheemse diersoorten. In dat kader werkt de Zuid-Limburgse dierentuin onder andere mee aan het in stand houden van wilde populaties van de korenwolf en de vuursalamander in Nederland. Andere inheemse dieren die te bewonderen zijn in de ZOO zijn de Europese otter, Europese nerts, oehoe en lynx. En binnenkort arriveren de grijze wolf (die in de nabije toekomst wellicht weer vaste voet krijgt op Nederlandse bodem) en de zwarte ooievaar, die ons land regelmatig aandoet tijdens zijn trektochten tussen broed- en overwinteringsgebieden. De wilde witte ooievaar die zich nu in GaiaZOO gevestigd lijkt te hebben, is overigens ook een trekvogel. In de winter verblijven ze in tropisch Afrika en India. ’s Zomers broeden Europese ooievaars in Europa en West-Azië. Onderweg komen ze diverse gevaren tegen; van laag hangende elektriciteitskabels en intensieve landbouw waardoor hun voedselbronnen verdwijnen, tot jacht. GaiaZOO wil graag duidelijk maken dat alles op aarde met elkaar samenhangt. Het is dan ook belangrijk om deze migrerende diersoort in zowel winter- als zomergebieden te beschermen en tijdens de lange reis die daar tussen ligt.

Foto: GaiaZOO - Hans Janssen

Foto: GaiaZOO - Hans Janssen
NM
8 april 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten